PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) er et tilbud om råd og vejledning til børn og unge, deres forældre, samt lærere og pædagoger, der har forbindelse med barnet i undervisnings- og pasningsmæssig sammenhæng. Fra vort kontor er følgende medarbejdere tilknyttet Munkegårdsskolen:

  • skolepsykolog Julie Riis-Hansen
  • tale-hørepædagog Maria Line Neerdal (29377862)

Vi arbejder med børn og familier, der har behov for støtte og vejledning, men vi har hver vort speciale.
Skolepsykologen arbejder med problemer i klassen, indlærings- og koncentrationsvanskeligheder og med børns personlige problemer; vrede børn, kede-af-det børn, voldsomme børn m.m.
Desuden arbejdes der med samspilsvanskeligheder i familien og skelsættende begivenheder. Arbejdet med elever foregår i et tæt samarbejde med forældrene.
Tale-hørepædagogen giver undervisning og råd og vejledning vedrørende børn med tale- høre vanskeligheder og andre sproglige udviklingsproblemer.
Ved indstilling til PPR oprettes journal, som kan tilintetgøres efter forældreønske. Registreringen til PPR tilintetgøres under alle omstændigheder, når eleven forlader folkeskolen, med mindre forældrene anmoder om, at den opbevares.
Det er ofte lærerne og pædagogerne, der retter henvendelse til os med anmodning om råd og vejledning, men både børn og forældre har den samme ret til at henvende sig til os.

Henvendelsen kan ske dagligt mellem kl. 8 og 16 til:

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Bernstorffsvej 159, 2.
2920 Charlottenlund.
Telf. 2175 0739 

 

Julie Riis-Hansen, psykolog

 

 

Maria Line Neerdal, tale/hørelærer

 

 
   Revideret 05.09.17