Billedet på sidehoved

Gentofte Kommune

  • Munkegårdsskolen

Trainee

Som trainee er du en lærerfagligt kvalificeret ekstra person i lærerteamet, der arbejder i teamets klasser med løsning af mange forskellige almene læreropgaver under lærerens ansvar. Du bliver et ligeværdigt medlem af teamet med begrænset timetal.

Som trainee på Munkegårdsskolen:

  • har du ret og pligt til at deltage i skolens tiltag for nyansatte lærere
  • deltager du i mentoraktiviteter med hhv. skolen og læreruddannelsen vedr. traineeforløbet
  • deltager du i teamets fælles forberedelsesmøder, forældremøder og forældre/elevsamtaler indenfor den aftalte tidsramme
  • planlægger og evaluerer du undervisning sammen med lærer/team i relevant og aftalt omfang
  • kan du varetage dele af undervisningen, fx. for et hold elever, undervisning af hele klasser, hvor læreren afholder elevsamtaler, aktiviteter ”ud af huset” og sociale aktiviteter
  • kan du udføre andre undervisningsrelaterede opgaver som fx. understøtte et godt læringsmiljø, vejlede elever i deres læringsproces, støtte elever med særlige behov, mv.
  • kan du varetage andre læreropgaver som fx. elevtilsyn og lektiehjælp

Ansættelsen varer et skole-/studieår svarende til en ramme på 32 uger á 13 timer.

Som udgangspunkt arbejder du som trainee på skolen, hvad der svarer til 2 dage pr. uge. Ansættelsen må ikke give anledning til en forlængelse af din studietid.

Der vil være en mentorlærer fra skolen tilknyttet trainees på den enkelte skole. Mentoren fokuserer på, hvad traineejobbet gør ved den enkelte, mens teamet har fokus på det daglige faglige arbejdsfællesskab.

Hold øje med stillingsopslag på Gentofte kommunes hjemmeside.